Desplegament del Programa d’harmonització d’estàndards de cures a l’atenció primària de l’ICS

Torna

El Programa dona suport a la presa de decisions clíniques dels professionals d’infermeria de l’atenció primària en la seva pràctica assistencial diària, minimitzant-ne la variabilitat. Donen resposta als motius més prevalent de les visites que realitza el personal d’infermeria d’atenció primària30/05/2019 14:24

ICS_Desplegament_Projecte_ARES

Tret de sortida del projecte ARES-AP, el Programa d’harmonització dels estàndards de prestació de cures a l’atenció primària. 
L’ARES-AP implica la introducció del llenguatge infermer ATIC a l’atenció primària, la construcció de nous plans de cures estandarditzats i l’harmonització d’aquests plans de cures per al seu ús en la pràctica.
Per dur a terme aquest projecte, la Direcció de Cures de l’ICS, al llarg de tres anys, ha dissenyat el projecte ARES-AP, mimetitzant l’ARES d’hospitals, que ja fa 11 anys que es va posar en marxa.

Els objectius d’aquest programa són:

  • Garantir la prestació de cures amb evidència i rigor científic.
  • Garantir l’actualització contínua dels estàndards, basant-se en l’evidència científica.
  • Minimitzar la variabilitat de la pràctica infermera.
  • Garantir l’equitat i la seguretat en l’atenció a la població atesa.
  • Millorar i facilitar la representació de les cures per part de professionals d’infermeria.
  • Incrementar el seu coneixement i ajudar-les en la presa de decisions.

Al llarg de 15 mesos, l’equip d’infermeres clíniques territorials (ICT) de tots els àmbits territorials de l’ICS, conjuntament amb personal d’infermeria clínica d’altres entitats proveïdores, han elaborat i harmonitzat els primers 97 plans de cures estàndards.
Els plans de cures estàndards (PCE) donen resposta als motius més prevalent de les visites que realitza el personal d’infermeria d’atenció primària.
Aquests PCE, que formen part del procés d’atenció, estan dissenyats basant-se en l’evidència científica disponible i en l’expertesa de les ICT i d’altres professionals de diferents disciplines i podran ser individualitzats en funció de la situació de la persona, la família i l’entorn i del criteri clínic d’infermeria, un cop han realitzat la valoració i han arribat a un judici clínic.
En el disseny del procés d’atenció (valoració, diagnòstic i intervencions) s’ha utilitzat la terminologia d’interfase ATIC.
Paral·lelament, s’ha treballat en el disseny funcional per adaptar l’estació clínica d’atenció primària (ECAP) als nous requeriments, per facilitar el registre de l’activitat als professionals.

Des del mes de març, que ja ha començat el desplegament de l’ARES amb formacions i proves pilot a diferents equips d’infermeria. Aquest és el calendari establert per la Direcció de Cures. 

Març:
– EAP Joanic

Abril:
– CAPSBE. CAP i Línia pediàtrica Casanova
– EAP Granollers4 –Sant Miquel
– PADES Granollers 

Maig: 
– EAP Tremp
– EAP Barri Llatí-Santa Coloma 
– CAPSBE- CAP Borrell 
– EAP Sabadell Nord 
– EAP Balaguer 
– EAP Banyoles 

Juny:
– EAP Antoni Creus Terrassa 
– Línia pediàtrica CAP Joanic 
– CAPSBE- CAP les Corts 
– EAP Gòtic 
– EAP Vinyets 
– EAP Mora d’Ebre 
– EAP Badalona 2
– EAP Arenys de Mar 

Juliol:
– EAP Sant Salvador 
– EAP Sitges 

Octubre:
– EAP Sant Josep (L’Hospitalet de Llobregat)

Source: ICS

Judith Chao Andrade

Apasionada del conocimiento, de compartirlo y de aprender de todo lo que me rodea, disfruto aprendiendo y realizando actividades. Actualmente estoy aprendiendo programación pero me fascinan los temas relacionados con los materiales especiales, las cuiriosidades, el humor, los eventos, las redes sociales ... Mi mayor interés podría decir que es no perder nunca la cuiriosidad por lo que si tienes un plan en mente solo proponlo !.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

X
X
X
X